Mikrobiomterapi

För närvarande bedrivs omfattande mikrobiotaforskning i världen. Mikrobiom är alla mikroorganismer eller den sammanlagda arvsmassan av alla mikroorganismer i en viss miljö. Ny kunskap om mikrobiomet öppnar nu nya möjligheter för utveckling av terapier inom områden som gastroenterologi, reproduktiv hälsa och neonatologi.

  – Det pågår en intensiv forskning inom mikrobiomet och vi förstår mer och mer om hur mikrobiomet hänger samman med hälsa och sjukdom inom många olika områden, säger Malin Carlsson, Vice President, Head of Translational Medicine, Ferring Pharmaceuticals

Clostridioides difficile, C. difficile, är en sporbildande bakterie som när bakteriefloran i tarmen rubbas vid antibiotikabehandling kan växa till och orsaka svåra diarréer. Mikrobiomterapi innebär att man tillför patienten bakterier för att återställa den normala tarmfloran och på så sätt minska risken för en för återkommande infektion.

Hur fungerar Mikrobiometerapi vid C. difficile?

Hur hjälper det patienter?

C. difficile drabbar främst redan sjuka personer med ett nedsatt immunförsvar, exempelvis till följd av cytostatikabehandling, liksom patienter som behandlats med antibiotika mot någon infektion. Dödligheten i elakartade fall är cirka 20 procent. Behandlingen med Mikrobiometerapi är inriktad på att förebygga återfall av C. difficile.

Vad kan detta betyda för patienterna och för hälso- och sjukvården?

Återkommande C. difficile infektioner blir svårare och svårare att behandla. Mikrobiomterapier har visat sig sänka risken för återinsjuknande med 85 procent. Det innebär också minskade risker för komplikationer kopplade till infektionen, något som skyddar, särskilt äldre patienter.
För hälso- och sjukvården innebär det kortare vårdtider och minskad resursåtgång för smittspårning och andra smittskyddsåtgärder.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.