Migränterapi

En ny typ av behandling som blockerar en signalsubstans i nervsystemet väcker förhoppningar om att migränanfall ska kunna förebyggas och möjliggöra ett friskare och aktivare liv för personer drabbade av migrän.

– ”Omkring 15 procent av kvinnorna drabbas av migrän och uppåt 10 procent av männen, så det är en folksjukdom”, säger Fredrik Blomstrand, medicinsk chef, Teva Pharmaceuticals

Migrän är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen, uppskattningsvis lider över en miljard människor i världen av återkommande migränanfall. Kvinnor är mer benägna att drabbas av migrän än män men också barn och tonåringar drabbas. Orsaken till migrän är inte helt klarlagd men forskningen börjar förstå de sjukdomsmekanismer som tros ligga bakom vilket ger nya möjligheter till behandling och förhoppningen är att kunna förebygga upprepade och smärtsamma migränanfall.

Behandling kan förebygga migränanfall

Den nya typen av behandlingar innehåller antikroppar som blockerar effekten av en signalsubstans i nervsystemet, som frisätts från huvudets känselnerver i samband med migränanfall. Behandlingarna har visats kunna förebygga nya anfall eller lindra smärtan i samband med anfall.

Hur kan framtidens migränvård se ut?

Inte alla typer av migrän svarar på den nya typen av behandling, men för vissa personer kan det innebära lindrigare, färre eller i bästa fall inga migränanfall alls. Patienterna ska börja behandlingen med hjälp av hälso- och sjukvården, hos läkare som är huvudvärksspecialist, men kan sedan själv ta över och sköta medicineringen i hemmet.

Hur många patienter kan det hjälpa?

Uppskattningsvis är cirka 10 procent av Europas befolkning drabbade av migrän och nära hälften av dessa har tidigare inte kunnat erbjudas någon hjälp av sjukvården i brist på fungerande behandling. Migrän är ett av de vanligaste neurologiska tillstånden i världen och omkring 10 procent av migränpatienterna drabbas extra svårt av så kallad kronisk migrän.

Vad innebär det för hälso- och sjukvården och samhället?

Förhoppningen är att nya migränbehandlingar ska kunna lindra eller förebygga återkommande anfall och leda till att många kan återfå ett aktivt liv och slippa de begränsningar som kraftig huvudvärk, illamående, kräkningar och överkänslighet mot ljud och ljus innebär.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.