Kombinationsbehandlingar

Med en kombination av olika cancerläkemedel förstärks deras sammanlagda effekt. För patienter innebär det längre och friskare liv.

”Cancerceller är komplexa med många mutationer – och cancerceller är också listiga i att hitta resistensmekanismer mot behandlingar”, säger Helena Anderin, External Affairs Director, Roche.

 

Kombinationsbehandlingar innebär att flera läkemedel med olika verkningsmekanismer används tillsammans för att hålla patientens cancer under kontroll, eller till och med bota den. Kombinationsbehandlingar omfattar ofta en immunterapi som förstärker patientens eget immunförsvar, och målsökande behandlingar som förstör cancercellerna eller hindrar dem att spridas. När dessa två typer av läkemedel kombineras blir den medicinska effekten ofta betydligt bättre jämfört med att använda läkemedel vart och ett för sig.

Kombinationsbehandlingar kan oskadliggöra lungcancer

Hur hjälper det patienterna?

Den traditionella behandlingen av lungcancer är cellgift, en behandling som har stor negativ effekt på patienternas livskvalitet. Kombinationsbehandlingar kan betyda att allt färre patienter i framtiden behöver ordineras cellgift. Kombinationsbehandlingar kan förlänga livslängden, öka livskvaliteten och även innebära bot för en sjukdom som riskerar att leda till för tidig död.

Hur många patienter kan det hjälpa?

Icke småcellig lungcancer (NSCLC) är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och den tredje vanligaste cancerformen inom EU. Varje år får omkring 4 000 personer i Sverige diagnosen (inom hela EU 400 000 personer). Möjligheten till långsiktig överlevnad är i dag mycket låg, endast omkring 15 procent av dem som insjuknar lever längre än fem år efter diagnos. Men med förbättrad behandling genom kombination av flera läkemedel kan dödsfallen i lungcancer minska.

Läs mer om kombinationsbehandlingar mot cancer:

Kombinationsbehandlingar lyfter cancervård

Vad innebär detta för sjukvården?

Kombinationsbehandlingar är ett bra exempel på utvecklingen mot en allt mer individualiserad läkemedelsbehandling. Behandlingarnas effektivitet kommer att bli än bättre i takt med att kunskapen ökar om cancer och vårt immunsystem. Med bättre behandlingsresultat följer att allt färre patienter behöver behandling på sjukhus eller palliativ vård.

För att kunna utveckla kombinationsbehandlingar kommer strukturerade uppföljningsmetoder och tillgång till journaldata och nationella biobanker vara viktiga för både vården och industrin.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.