Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är ett av de största hoten mot folkhälsan, men nya behandlingar kan begränsa och stoppa sjukdomsutvecklingen – och patienterna kan få fler år med god livskvalitet.

”Det pågår mycket forskning kring Alzheimers sjukdom. Vi måste få fram effektivare läkemedel som kan bromsa, kanske stoppa sjukdomsutvecklingen”, säger Leif Lohm, Medicinsk chef, Biogen.

Alzheimers sjukdom innebär att nervcellerna i hjärnan får allt sämre funktion, och till slut förtvinar och dör. Orsaken till sjukdomen tros vara uppbyggnad av skadlig plack i hjärnan. Dagens läkemedel mot Alzheimer behandlar symptom på sjukdomen. Nu är helt nya behandlingsmetoder under utveckling där man vill kunna behandla tidigt i sjukdomsutvecklingen för att kunna förhindra uppbyggnaden av plack eller till och med minska existerande plack.

Immunterapi kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom

Hur hjälper det patienterna?

Nuvarande behandlingar har bara effekt för vissa patienter, och kan bara tillfälligt stoppa sjukdomen från att förvärras. De nya behandlingarna har som mål att skjuta upp sjukdomsdebuten hos personer i riskzonen och fördröja försämring hos de som redan drabbats. Patienten får möjlighet att leva längre med familj och vänner med bibehållen livskvalitet. Även en mindre fördröjning av sjukdomsutbrottet eller fördröjning av förvärrade symptom har stor betydelse för patienterna, liksom för deras familjer.

Hur många patienter kan det hjälpa?

Mer än 150 000 personer i Sverige lever i dag med någon form av demens, och av dessa är drygt 100 000 personer drabbade av Alzheimers sjukdom. Cirka 15 000 personer insjuknar i Alzheimers sjukdom varje år. Antalet personer som drabbas väntas, på grund av en åldrande befolkning, öka kraftigt under kommande decennier. År 2050 beräknas 250 000 svenskar ha en demenssjukdom.

Läs mer om nya Alzheimerbehandlingar:

Alzheimers – den stora utmaningen

Vad innebär detta för sjukvården?

Nya resultat från kliniska prövningar gällande behandlingar mot sjukdomen väntas under 2018.

Tidig diagnos vid Alzheimers sjukdom är nyckeln till en lyckad behandling med nya läkemedel. Forskning pågår för att kunna hitta så kallade biomarkörer som kan identifiera patienter tidigt i sjukdomsprocessen. Analys av stora mängder registerdata kan också leda till nya metoder för att identifiera viktiga riskvariabler. Tidig diagnos kan senarelägga behov för den omfattande vård och omsorg som behövs för svårt sjuka Alzheimerpatienter. Samhällskostnaderna för demenssjukdomar beräknades 2012 av Socialstyrelsen till 62 miljarder kronor per år.

Samverkan mellan sjukvården och läkemedelsföretag är nödvändig för att generera data till stöd för tidigare diagnostik och användning av nya innovativa behandlingar. Ökad användning av biomarkörer och bättre diagnostiska metoder krävs för korrekt diagnos så att patienten kan få rätt behandling.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.