Cellterapi

Cellterapi kan i framtiden ge bättre blodsockerkontroll för patienter med diabetes typ 1 och minska behovet av livslång insulinbehandling.

”Om tio år kan vi och andra företag ha stamcellsterapier mot typ 1-diabetes, antingen i sen klinisk utveckling eller kanske redan på marknaden”, säger Jacob Sten Petersen, Corporate Vice President, Diabetes Research, Novo Nordisk.

Vid cellterapi får patienten en injektion med levande celler som ska ersätta skadad vävnad, orsaken till deras sjukdom. De nya cellerna angriper sjukdomen genom att ta över de skadade eller helt saknade cellernas funktion, och kan i vissa fall göra patienten helt frisk. Det finns redan sen länge etablerade former av cellterapi, t.ex blodtransfusion och benmärgstransplantation.

Cellterapi vid diabetes typ 1 innebär att grupper av celler, så kallade Langerhanska cellöar, från en frisk donator transplanteras till den diabetessjuke som därigenom kan få en betydande stabilisering av blodsockret.

Cellterapi kan i framtiden ersätta insulin vid diabetes

Hur hjälper det patienterna?

Patienter med diabetes typ 1 måste ha noggrann kontroll över sitt blodsocker. Det innebär ständig provtagning och ett flertal insulininjektioner per dag. Ett blodsocker som inte hålls under kontroll kan leda till förvirring, medvetslöshet, krampanfall eller till och med döden. Cellterapi mot diabetes typ 1 kan ge bättre kontroll över blodsockret, och minska behovet av att dagligen behöva injicera insulin. Ett mer stabilt blodsocker kan förhindra eller skjuta upp flera av de allvarliga följdsjukdomar som diabetes annars ofta leder till.

Hur många patienter kan det hjälpa?

I Sverige lever ungefär 50 000 personer med diabetes typ 1, och varje år insjuknar omkring 800 barn. Om dagens forskning lyckas nå ända fram kan cellterapi återställa bukspottkörtelns normala funktion hos många patienter. Då kommer i framtiden endast patienter med de allra svåraste symptomen att ha behov av insulin.

Läs mer om cellterapi och nya behandlingsmetoder vid diabetes:

När egna celler blir botemedel

Vad innebär detta för sjukvården?

Cellterapi skulle i framtiden kunna bli aktuellt för ett stort antal allvarliga kroniska sjukdomar. Utöver diabetes exempelvis Parkinsons sjukdom, ögonsjukdomar och ryggmärgsskador. För att kunna använda tidigare oprövade tekniker och innovationer kommer regulatoriska myndigheter att behöva se över nuvarande godkännandeprocesser och de kliniska prövningar som ingår i dessa.

Cellterapi är en behandlingsmetod i snabb utveckling, med många olika separata forskningsspår. Tillverkare och sjukvårdens beslutsfattare måste gemensamt vara med tidigt i processen för att delta i kunskapsuppbyggnaden kring de nya metoderna. Nya affärs- och ersättningsmodeller måste också utvecklas.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen  #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.