CAR-T-behandling

CAR-T-behandlingar hjälper kroppen att bekämpa blodcancer och kan komma att ersätta nuvarande cellgiftsbehandlingar. CAR-T har potentialen att rädda livet på tusentals blodcancerpatienter.

”CAR-T innebär att läkemedelsföretag och sjukhus samarbetar på ett sätt som aldrig skett tidigare”, säger Richard Flaaten, Nordic Medical Manager, Cell & Gene Therapy, Novartis

CAR-T är en helt ny behandlingsmetod, där det första godkännandet – för behandling av en specifik cancersjukdom – kom nyligen. Principen är att man bekämpar en tumörsjukdom med hjälp av patientens eget immunsystem.

Hur kan CAR-T bota blodcancer?

Hur kan framtidens vård se ut?

Den blodcancersjuka patienten kan få en eller två behandlingar med dropp i stället för utdragna, livslånga behandlingar med strålning, cellgifter och operationer.

Hur går det till?

I en CAR-T-behandling tas blod från patienten, och de sk mördarcellerna (T-cellerna) modifieras i laboratoriet. På de egna T-cellerna fästs speciella antigenreceptorer som hjälper dem att hitta en viss typ av cancerceller. T-cellerna odlas för att bli fler innan de återförs till patienten genom en injektion. Kroppens eget immunförsvar kan med denna hjälp förstöra cancercellerna, och T-cellerna fortsätter att vara aktiva i kampen mot nya cancerceller.

Hur hjälper det patienterna?

Nuvarande behandlingar mot exempelvis blodcancer, en av de cancerformer där CAR-T nu godkänts, har varit besvärliga för patienterna och inneburit långvariga cellgiftsbehandlingar med svåra biverkningar. Omkring 50 procent av patienterna har trots behandlingen ändå fått återfall, och då har det funnits begränsat med behandlingsalternativ. Med CAR-T finns idag möjlighet att helt bota blodcancern. Det innebär att patienter som tidigare varit dödsdömda kan se fram emot ett långt liv.

Hur många patienter kan bli hjälpta?

Omkring 6 000 personer lever med blodcancer i Sverige. Varje år drabbas cirka 700 personer av sjukdomen. Blodcancer har hög dödlighet. Femårsöverlevnaden är i genomsnitt ungefär 50 procent, men är starkt varierande beroende av typ av blodcancersjukdom och ålder. Barn och unga har längre överlevnad.

LÄS MER om innovationer inom CAR-T-behandlingar:

CAR-T: Immunförsvaret dödar cancerceller

Vad innebär detta för sjukvården?

CAR-T-behandling kan innebära att en engångsbehandling ersätter kostnaderna för långvarig cellgiftsbehandling och eftervård. CAR-T-behandling kan göra det möjligt för människor att leva längre.

Behandlingsmetoden innebär att patientens T-celler måste omprogrammeras i en avancerad laboratoriemiljö, men ändå nära patienten. Nya processer för vården måste skapas, kanske i nya lokaler. Det kan handla om att bygga speciella behandlingsavdelningar där CAR-T-behandling både kan odlas fram och ges till patienterna. En viktig fråga, liksom för flera av de nya behandlingsmetoderna, är att hitta en finansieringsmodell för en behandling som kräver en stor initial investering, och där samhällsvinsterna kommer senare och kanske i andra sektorer än sjukvården.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA, har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen  #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.