Vi är #framtidsbranschen

Vi är läkemedelsföretag som forskar fram, utvecklar och tillverkar läkemedel som ger sjuka människor bättre behandling och livskvalitet. Vi är #framtidsbranschen.

Metoder på tröskeln till stora medicinska genombrott

Inom 5-10 år kommer ett antal genombrott inom den medicinska forskningen att helt förändra vården och förbättra svårt sjuka patienters prognos och livskvalitet. På framtidsbranschen.nu berättar vi om de nya metoderna och hur de kan komma att användas.

Det vi kan göra i dag kunde jag som ung student inte ens drömma om. Vi har i decennier kompenserat för sjukdomar. Nu återställer vi normal funktion i kroppen, sade Johan Brun, senior medicinsk rådgivare. LIF, vid seminariet i Almedalen den 5 juli om framtidens läkemedel, ett samarbete mellan LIF och Dagens Nyheter.

Om #framtidsbranschen

LIF är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Den Europeiska läkemedelsföreningen, EFPIA har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten, nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Under #framtidsbranschen presenterar LIF dessa områden.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.